Öka era intäkter billigt och enkelt

Librlit är en lättintegrerad plugin som hjälper er att dra nytta av läsarbeteendet i den digitala eran. 

Utöka er läskrets, optimera ert innehåll och maximera era intäkter.

Förvandla besökare till kunder

Med Librlit gör ni det enkelt för besökare att betala för ert innehåll genom att erbjuda flexibla alternativ som ger läsarna kontroll över sina kostnader.

En ny intäktskälla

Nå nya målgrupper genom att sänka tröskeln för att betala för innehåll.

Fler prenumeranter

Driv nya besökare mot mer läsning och regelbundna läsare mot prenumeration.

Sänkt kundanskaffningskostnad

Vi hjälper er att segmentera era kunder och rikta era prenumerationserbjudanden till läsare med låg risk för churn.

Fördjupade insikter förbättrade utsikter

Lär känna era läsare genom Librlits dashboard för utgivare. Följ utvecklingen i realtid, optimera ert innehåll och få direkt återkoppling.

Generera fler leads och konvertera mer effektivt

Integrera Librlit i ert konverteringsflöde. Vi puffar besökare nerströms genom att driva nya läsare mot mer läsning och regelbundna läsare mot prenumeration.

Dra nytta av det nya läsarbeteendet

Delad läsning är dubbel läsning och mer intäkter. Med Librlit möter ni de unga läsarnas behov och uppmuntrar till delning i sociala medier.

Här kan du läsa med Librlit